Valentínsky blog

Obdržala som z Ministerstva spravodlivosti SR pred tromi dňami svojský predvalentínsky pozdrav. Dymový signál poradcu ministerky…(link)