ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Petícia za aktualizáciu školského zákona tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol…(link)