S čím začať ako starosta, ak sa rozhodnete so zbieraním bioodpadu? Začnime s premenou systému odpadového hospodárstva

Zbieranie biologicky rozložiteľného odpadu sa stane povinným od júna v každom obci a meste. Môžeme si položiť…(link)