S čím začať ako starosta ak sa rozhodnete so zbieraním bioodpadu? – začnime s premenou systému odpadového hospodárstva

Zbieranie biologicky rozložiteľného odpadu sa stane povinným od júna v každom obci a meste. Môžeme si položiť…(link)