Referendová pasca.

Pandémia limituje bulvárny život smotánkových hrdinov, obmedzenia zvyšujú existenčnú citlivosť na nepresné (zavádzajúce) informácie, inflácia…(link)