Metod Rybar z kampane Bez vyznania: Máme reálnu šancu ušetriť štátu milióny

Organizátor kampane Bez vyznania Metod Rybár v rozhovore o význame kampane, konkrétnych cieľoch kampane a súvislostiach medzi sčítaním…(link)