„To sa nenaučíme. My sme hlúpi.“ Nahnevalo ma to. Začala som pracovať na tom, aby žiaci každý deň zažili úspech

Katka Kašická vyštudovala strojárinu, spoluzaložila úspešnú tanečnú školu, naučila svojich žiakov tešiť sa na matematiku.…(link)