Nahnevalo ma, keď hovorili, že sú hlúpi. Zaumienila som si, že moji žiaci každý deň zažijú úspech

Katka Kašická vyštudovala strojárinu, spoluzaložila úspešnú tanečnú školu, naučila svojich žiakov tešiť sa na matematiku.…(link)