Hygienik pripravil hraničnú vyhlášku neskôr. Režim sa nesprísni v pondelok, ale až v stredu

Výnimky z karantény a testu nemajú ani ľudia 14 dní po druhej dávke očkovania, ani po prekonaní covidu.(link)