Covidizmus a regresia ľudstva

Rozsah zredukovania slobôd v mene COVIDu nie je úmerný riziku, ktoré predstavuje tento vírus. Spôsob zredukovania…(link)