Prekonal si COVID? Čakáme ťa v kúpeľoch

Sme v tretej štvrtine. Keď na nás v prvej štvrtine začali útočiť, v polčase sme to nejako dokázali…(link)