O tom ako hnevajú viac okolnosti ako pandémia

Milujem romány a filmy s prvkami absurdnosti. Posledné mesiace ma ale utvrdzujú, že som rád, keď tieto…(link)