Sudcovia vo výbere na najvyšší správny súd vidia diskrimináciu. Môže to ohroziť jeho vznik

Osemnásť z dvadsiatich dvoch sudcov správneho kolégia chce, aby predseda súdnej rady napadol na Ústavnom súde zákon, ktorý má naplno sfunkčniť Najvyšší správny súd. Jeho fungovanie od augusta je vážne ohrozené.(link)