Nositeľ Nobelovej ceny: Prečo zle zvládame COVID

Druhý rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny Douglassom C. Northom(link)