Keď v hesle „menej štátu“ posilňujeme štát v „štáte“

Verejné vysoké školy boli (a zatiaľ sú) relatívne nezávislé, bez nejakého väčšieho priameho vplyvu štátu.…(link)