Historický exkurz k referendám

Patrím k ľuďom, ktorí podporujú štúdium histórie, lebo ju považujem za zdroj cenných poučení. História je…(link)