Slovenčina onakvejšie: Ako sa naučiť mäkké spoluhlásky, ľahko a rýchlo?

Pomôže jednoduchá finta a deti sa naučia mäkké spoluhlásky šubidub.(link)