Aké je to mať kolegu so zdravotným znevýhodnením?

Čo je náplňou jeho práce? Ako zladiť pracovné tempo s očakávaniami zamestnávateľa? Môže byť takáto práca…(link)