Súdna mapa je v záujme občana a nie sudcov

Pani ministerka v médiách opakovane povedala, že súdna mapa je v záujme občana, a preto bude zrealizovaná. Zdôraznila,…(link)