Čo ak sú ľudia predsa len dobrí?

Ľudskosť a dobro sú nám také prirodzené, že ich často dokáže zastaviť jediná vec – naša…(link)