Ambiguidné stretnutie Borrell – Lavrov, ktoré vyústilo do poníženia Európskej únie.

V piatok, 5. februára, sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie Podpredsedu Európskej komisie a Vysokého predstaviteľa Európskej únie pre…(link)