Pred spustením COVID automatu: o disciplíne dobrovoľnej a vynútenej

Opatrenia možno zodpovedne dodržiavať a možno ich vynucovať. Asi sa zhodneme, ktorý spôsob je nielen účinnejší,…(link)