Plochý herec či adoptovaná paraolympionička

Utárané, prvoplánové ale aj absurdné. Také sú americké reklamy. Aspoň súdiac podľa prehliadky toho najlepšieho…(link)