Obdobie vzdoru

Je vedecky dokázané a aj vysvetlené, že v živote dieťaťa okolo druhého – tretieho roku života prichádza…(link)