Rozklad štátu na mestá, obce a iné prvočinitele

Najskôr sa mali deti vrátiť do škôl, potom sa Slovensko vrátilo v čase do učebníc dejepisu…(link)