Príbehy z pavúčej siete leteckých ciest

Britský spisovateľ David Szalay utkal vo svojej poviedkovej knihe Turbulence pozoruhodnú sieť, ktorej stavebným materiálom sú prelínajúce sa letecké linky. Dvanásť príbehov odohrávajúcich sa na dvanástich diaľkových letoch nám rozpráva aj o tom, ako veľmi letectvo zmenilo a zmenšilo svet.(link)