Nedeľa na vidieku

Pokojná s vysokou oblohou a pokojná ako nedeľa na vidieku. Vonku to vyzerá ako pekný prísľub nastávajúcej…(link)